Met mijn kind

Wat is Motorische Remedial Teaching?

Met het ouder worden ontwikkelt een kind zich. Deze ontwikkeling verloopt normaal in een aantal fasen en is nodig om bijvoorbeeld op den duur te leren schrijven. Als zich stoornissen of belemmeringen voordoen en het kind niet de volledige ontwikkeling doorloopt, krijgt het een bewegingsachterstand.
example Door middel van Motorische Remedial Teaching kan een kind door de juiste oefeningen de bewegingsachterstand weer inlopen. Motorische Remedial Teaching zorgt ervoor dat er balans ontstaat tussen de beide hersenhelften. Door allerlei oefeningen worden de hersenhelften gestimuleerd en geactiveerd. Ook de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft wordt geoptimaliseerd.

Welke kinderen komen in aanmerking voor MRT?

Kinderen die problemen hebben op het gebied van:
  • Grote motoriek (veel botsen, onhandig, moeite met rennen, hinkelen, fietsen)
  • Kleine motoriek (knippen, vouwen, kleuren)
  • Schrijven (slecht handschrift, omkeren van letters, veel taalfouten)
  • Rekenen (omkeren van getallen, geen begrip, moeite met tafels)
  • Lezen (traag, omkeren van letters, moeite met bepaalde klanken)
  • Faalangst (te weinig zelfvertrouwen)
  • Ruimtelijke inzicht
  • Werktempo (te laag)
  • Gedrag (niet lekker in hun vel, clownesk gedrag, druk of onzeker)

Ook bij kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, add of adhd merk je een enorm positieve verandering in hun gedrag, concentratie en houding

Het volledig doorlopen van de bewegingsontwikkeling is een voorwaarde om te kunnen leren. Het sluitstuk van de motorische ontwikkeling is bijvoorbeeld schrijven. Een kind kan daarom pas leren schrijven als de gehele bewegingsontwikkeling is doorgemaakt. Ook is het gehele proces noodzakelijk om te kunnen bepalen of een kind links- of rechtshandig is.

Met het verbeteren van de motoriek zullen ook de schoolprestaties, het gedrag en het zelfvertrouwen positief verbeteren.